AdobeStock_455460570-aspect-ratio-1920-690

Onderwijs

Onderwijs is niet meer voor te stellen zonder een laptop of tablet. Voor veel scholen betekent dit een grote(re) afhankelijkheid van een stabiel draadloos netwerk. Geen wifi betekent doorgaans geen onderwijs! Een goed draadloos netwerk begint met feilloze verbindingen binnen de netwerkinfrastructuur. Immers aan ieder Access Point zit nog steeds een kabel. Deze kabel zorgt niet alleen voor data, maar ook voor de stroom naar de Acces Points. Om dit te borgen, zijn betrouwbare noodstroomvoorzieningen een must.

Het boek heeft grotendeels plaatsgemaakt door digitale tekst en in plaats van tekst maken we steeds meer gebruik van video. Een haperende beeldverbinding of een haperend videofragment wordt niet meer geaccepteerd. Er zijn steeds meer en steeds krachtigere Access Points nodig om dit te realiseren. Wil je hier gebruik van maken? Dan stelt dit hoge eisen aan de netwerkinfrastructuur. Netwerkbekabeling speelt hierbij een cruciale rol. De bekabeling moet geschikt zijn om voldoende bandbreedte en snelheid te leveren. Naast het transport van data, zorgt de netwerkbekabeling tevens voor de stroomdistributie naar de Access Points. Het (PoE) vermogen dat gevraagd wordt, neemt steeds verder toe en ook dit stelt weer aanvullende eisen aan de netwerkbekabeling. Verouderde bekabeling voldoet lang niet altijd meer.

group of students talking and writing at school

Optimale netwerkachtitectuur

Wij leveren geen actieve netwerkcomponenten, zoals Switches, Routers en Access Points, maar zorgen voor de netwerkbekabeling tussen de netwerkcomponenten. Zowel binnen één gebouw als een campus met meerdere gebouwen. Om dit te realiseren, werken we samen met IT-partners. Onze partners hebben de kennis van de netwerkcomponenten, wij sluiten hier naadloos op aan met onze kennis van netwerkbekabeling; zowel koper– als glasvezelbekabeling. Gezamenlijk komen we tot een optimale netwerkarchitectuur!

Naast de aanleg van de netwerkbekabeling, zorgen we ook voor de noodstroomvoorzieningen. Van noodstroomaggregaat tot een enkelfase UPS om de Switches en de Access Points (tijdig) van noodstroom te kunnen voorzien.

Onze oplossingen voor het onderwijs

Al onze oplossingen zijn geschikt voor het onderwijs. Naast de aanleg van netwerkbekabeling en het leveren van noodstroom, maken veel onderwijsinstellingen ook gebruik van onze monitoring software, om uitsluitend de technische installaties of de volledige IT-infrastructuur te kunnen monitoren.

Naast IT monitoring leveren we ook oplossingen op basis van IoT. Binnen het onderwijs wordt IoT specifiek ingezet om lokaalbezetting te monitoren, fysieke aanwezigheid (aantallen) van studenten en medewerkers vast te stellen in geval van evacuatie bijvoorbeeld of wat denk je van het monitoren van de luchtkwaliteit in lokalen, zodat studenten optimaal kunnen presteren.