Case ANSUL Solutions

X-ICT en ANSUL Solutions verhogen brandveiligheid serverruimtes van Isala

ansul-sol-2-scaled-aspect-ratio-1290-597

Het Isala ziekenhuis profiteert van milieuvriendelijkere oplossing tegen lagere kosten.

Isala is een moderne ziekenhuisorganisatie met locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen

en Heerde. Onder het mottoansul-sol-1 ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’ waarborgt het ziekenhuis basis- en topklinische zorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. In Zwolle heeft X-ICT in samenwerking met ANSUL Solutions een MER voorzien van een nieuw branddetectiesysteem, een blusgasinstallatie en bekabeling.

Goede ICT-voorzieningen zijn van levensbelang in de medische wereld. Van de pc’s op de bureaus tot en met de apparatuur rond het bed; IT draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg. Logisch dat de infrastructuur 24/7 door moet kunnen draaien. Bouke Buntsma-IJtsma, projectleider gebouwbeheer: “De afgelopen jaren hebben we in een van onze serverruimtes verschillende storingen gehad met de blusinstallatie. Dat is geen wenselijke situatie en uit kostenoverweging is daarom uiteindelijk besloten om de apparatuur te vervangen.”

De tekst gaat verder onder deze foto

ansul-sol-2

Foto’s zijn gemaakt door Isala Ziekenhuis

Vervangen van het bestaande zuurstofreductiesysteem betekent oriëntatie op nieuw materiaal. Bouke: “Samen met BAM Facility Management, binnen het ziekenhuis verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud aan gebouwen en installaties, en de afdelingen gebouwbeheer en IT hebben we ooit een blusgasdemonstratie bijgewoond.” Tijdens dergelijke bijeenkomsten, georganiseerd door X-ICT en ANSUL Solutions, kunnen aanwezigen een proefblussing meemaken en zien hoe het werkt. “We wisten dus eigenlijk wel wat het zou moeten worden en wie we konden benaderen”, legt Bouke uit.

“X-ICT neemt de verantwoordelijkheid om je op tijd te informeren”

ansul-sol-4X-ICT en ANSUL Solutions werken vaak samen in dergelijke projecten. Ook binnen Isala hebben beide partijen de nodige meters gemaakt. Zo heeft X-ICT databekabeling en glasvezel aangelegd en heeft ANSUL Solutions eerder een MER voorzien van een blusgasinstallatie. Het voorstel van de samenwerkingspartners aan Isala is uitvoerig bestudeerd op prijs en marktconformiteit.

Daarnaast is het getoetst door een brandadviesbureau. De blusgasinstallatie moet voor Isala zijn voorzien van een CIBV Installatiecertificaat. Bouke: “Voor ons is die certificering belangrijk want dat betekent dat het aangesloten mag worden op de brandmeldinstallatie. Mocht er een brandmelding zijn dan wordt die doorgegeven aan de interne BHV-organisatie en de brandweer.”

Veilig voor mensen en apparatuuransul-sol-5

Naast een reële prijs en certificering was men binnen het ziekenhuis op zoek naar een blussysteem dat minder energie verbruikt. ”Met een zuurstofreductiesysteem ben je eigenlijk 24 uur per dag een brand aan het blussen die er niet is”, legt Bouke uit. “Het nieuwe systeem verbruikt veel minder energie.” Erik Weerdenburg, senior adviseur bij ANSUL Solutions: “In de MER hebben we een Sapphire blusgassysteem geïnstalleerd. Met dit systeem bespaart het ziekenhuis zowel stroom- als onderhoudskosten. Daarnaast heeft het een grote bluskracht, is het milieuvriendelijk en veilig voor mensen en apparatuur.”

IT-infrastructuur kan gewoon door blijven draaien

Naast inhoudelijke kennis van branddetectiesystemen en blusinstallaties leunt een dergelijk project sterk op samenwerking en communicatie.

Een klus die Tjarko de Ridder, projectleider bij X-ICT, graag op zich neemt. “X-ICT pakt in dergelijke projecten niet alleen praktische zaken op als bekabeling maar zorgt ook voor afstemming tussen opdrachtgever en leveranciers. In overleg met BAM FM, Isala en ANSUL Solutions hebben we de locatie bekeken en een tijdspad en planning opgesteld.” In de praktijk komt daar nog best veel bij kijken, heeft ook Bouke gemerkt: “Bepaalde onderdelen konden als gevolg van de Brexit niet op tijd geleverd worden. Dat is natuurlijk heel vervelend maar des te prettiger is het dat X-ICT haar verantwoordelijkheid neemt om je op tijd te informeren.”

Ondanks enige vertraging in de levertijden kijkt Tjarko met een goed gevoel terug: “Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat de klus is geklaard. Ook deze serverruimte is goed beveiligd. De IT kan in geval van calamiteiten gewoon door blijven draaien.” Ook binnen Isala is men tevreden over het gehele project. ”Ik kende ANSUL Solutions uit het verleden en ze leveren gewoon goed werk. Dat geldt overigens ook voor X-ICT”, besluit Bouke Buntsma-IJtsma. “Ze hebben hun kwaliteiten bewezen in het ziekenhuis.”