Case Waterschap AA

Waterschap AA en Maas kritisch op dienstverlening

waterschap-aa-1-aspect-ratio-1290-597

In Nederland verzorgen 23 waterschappen de waterhuishouding en zuivering. De regio van Waterschap Aa en Maas bestaat uit het oostelijke deel van Brabant. Het waterschap heeft 7 waterzuiveringsinstallaties en 4 districtskantoren. Alle IT gerelateerde zaken worden gecoördineerd vanuit de hoofdkantoor in Den Bosch waar de afdeling ICT is gehuisvest.

De digitale overheid

De IT afdeling van Waterschap Aa en Maas bestaat uit een team van 7 personen. Zowel systeembeheerders (voor de continuïteit van het netwerk) als servicedeskmedewerkers (voor technische ondersteuning). Merijn de Bekker, coördinator IT Beheer, vertelt: “We werken al een heel aantal jaren met dit team en hebben al veel ontwikkelingen en veranderingen doorgemaakt. Het project ‘De digitale overheid’ heeft veel gevolgen voor de waterschappen en uiteraard ook voor de IT afdelingen. Wat er ook veranderd of wordt vernieuwd, overal heeft IT een rol gekregen. Dit maakt het werk op de afdeling zeer dynamisch, uitdagend en erg leuk. Waar vroeger de machines en pompen handmatig werden bediend, verlopen deze processen nu ook geautomatiseerd. Van IT op de kantoren tot en met de pompen in de gemalen. De waterschappen hebben de afgelopen 10 jaren een flinke professionaliseringsslag gemaakt. Erg bijzonder om daar deel van uit te maken!”

waterschap-aa-1

Stabiele IT afdeling

Al sinds 2004 werkt de afdeling met hetzelfde team mensen, een stabiele club. De afdeling beheert en organiseert de gehele ICT infrastructuur, het besturingssysteem en de verbindingen. De applicaties worden beheerd door de andere afdelingen en proceseigenaren. De ene helft van de werkplekken bevindt zich op het hoofdkantoor, de andere helft op de districtskantoren en de zuiveringen.

Merijn vertelt trots verder: “In de loop van de jaren hebben we met deze mensen al veel verschillende projecten met succes afgerond. Door de professionalisering en automatisering van de organisatie wordt het steeds gemakkelijker om de werkzaamheden te uit te voeren. We werken allemaal netjes en gedisciplineerd en daar hebben we iedere dag voordeel van. Door alles netjes bij te houden is het prettig werken. De grootste verandering is wel ‘het nieuwe werken’. Iedereen verwacht 24-7 online te zijn. Met alle applicaties en op iedere plek. Veel mensen werken flexibele uren en verwachten dat zij 24 uur per dag gebruik kunnen maken van het netwerk.”

Vernieuwen infrastructuur locatie Loosbroek

In 2008 heeft X-ICT aanpassingen in de serverruimte uitgevoerd. De aanwezige serverruimte en het netwerk werden opnieuw ingericht, de werkzaamheden zijn toen naar tevredenheid uitgevoerd. “Toen de verbouwing van onze locatie in Loosbroek ter sprake kwam, schoot mij direct de naam van X-ICT in gedachten” vervolgt Merijn. Inmiddels heeft X-ICT een kantoor in Eindhoven en het contact met Ton Robben (adviseur en vestigingsdirecteur X-ICT Zuid) was snel gelegd. Merijn vertelt verder over het project: “De totale infrastructuur moest worden vervangen. Een glasvezelverbinding werd omgelegd, een nieuwe patchkast werd geplaatst en alle bekabeling is keurig getrokken, afgemonteerd en gedocumenteerd. Het project is bijzonder goed verlopen!”

Tijdens de verbouwing waren er geen directe contactpersonen van het waterschap voor de aannemer aanwezig. “De sleutel is overgedragen aan de aannemer en deze heeft samen met X-ICT de werkzaamheden zeer zelfstandig uitgevoerd. Er is bijzonder goed gewerkt, erg netjes en alles werd aan het einde van de dag keurig opgeruimd.” Dat dit uitzonderlijk is bleek wel uit een reactie die X-ICT mocht ontvangen van de man van een medewerkster van het waterschap. Zij sloot de locatie af en het viel hen op dat de X-ICT medewerkers de locatie keurig hadden achtergelaten. Dezelfde avond ontving X-ICT een enthousiaste bedankmail: “Wees zuinig op jullie jongens!” Een prachtig compliment!

waterschap-aa-2

Oplossen en door

Voor de verbouwing werd het project doorgesproken en de locatie bekeken. Merijn de Bekker: “Ton Robben heeft de volledige intake gedaan. Erg prettig dat hij direct een advies uit kon brengen en met ons heeft meegedacht. De planning kon geheel worden ingepast in de planning van de aannemer. Het hele project is binnen een week afgerond. Een aantal mensen werkten door op de locatie, zij hebben zonder overlast door kunnen werken. De koppeling met KPN is snel omgezet en weggewerkt, zodat de verstoring van de ICT dienstverlening tot een minimum werd beperkt.

Er was een intakegesprek, het hele project stond duidelijk op papier maar helaas kwamen we nog een probleem tegen tijdens de werkzaamheden. Waar we gedacht hadden boven het plafond kabelgoten aan te treffen, waren deze helaas niet aanwezig. Dit hield de engineers van X-ICT niet tegen. Er werd direct een oplossing voorgelegd en op advies van de engineers werden de werkzaamheden aangepast, een kabelgoot geplaatst en het project werd zonder uitloop opgeleverd. Oplossen en snel door!”

Partnership

“Er is ruimschoots aan de verwachting voldaan. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en ik had direct het vertrouwen op een goed resultaat. Het project is compleet met certificaten en meetrapporten opgeleverd. Het was erg prettig dat er direct contact met de mensen van X-ICT was, zowel via de telefoon als op de locatie. Erg fijn dat ik niet continue als ‘politieagent’ hoefde op te treden en de werkzaamheden over kon laten aan de mensen van X-ICT. Ik wilde volledig ontzorgd worden en dat heeft X-ICT wel waargemaakt! Het was een goede keuze om het project in handen van X-ICT te leggen. Voor ons is dit de basis van een goede samenwerking: ‘partnership’. Wij zijn erg kritisch op dienstverlening en service, dit willen wij zelf graag goed doen voor onze ‘klanten’ en dat verwachten wij ook van onze partners.” besluit Merijn de Bekker.

waterschap-aa-4-squarewaterschap-aa-3-square waterschap-aa-5-square