Case Gemeente Huizen

Gemeente Huizen brengt netwerkbekabling op orde

good-cable-aspect-ratio-1290-597

De Gemeente Huizen wenste een aantal veranderingen en uitbreidingen in het netwerk. Om te bepalen of het huidige netwerk hiervoor geschikt was, werd door X-ICT een nulmeting uitgevoerd. De SER en MER ruimte is bekeken, de bekabeling is doorgemeten en de componenten geïnventariseerd.

Naast de bekabeling zijn ook de wifi verbinding en de access points beoordeeld. De huidige bekabeling; het kopernetwerk en de backbone bleek niet toekomstbestendig te zijn. Er waren defecten in de connectoren, de codering van de kabels was onjuist of niet aanwezig en de rangering van de kabels was niet op orde. De vereiste capaciteit en snelheid van het netwerk werd daardoor niet gehaald.

X-ICT adviseerde vervolgens om een groot deel van de bekabeling te vervangen. Om de netwerkbekabeling te upgraden zijn de aansluitingspunten getest, zijn er herstel werkzaamheden aan de huidige netwerkbekabeling uitgevoerd en zijn de patchkasten in de MER en SERs gefatsoeneerd. De glasvezelbackbone kreeg een upgrade naar OM3.

mer-na
MER voor en na

ser-na
SER voor en na

Gerard Petter, projectleider bekabeling X-ICT, vertelt:

“We hebben de huidige bekabeling weer op orde gebracht door middel van het ordenen van de connectoren, de aansluitingen en de codering. Waar nodig werd de kabelrangering aangepast. Alle aansluitpunten zijn doorgemeten, in kaart gebracht en verwerkt op een revisie tekening.

De bekabeling voor de wifi, inclusief de gemeentewerf, hebben we compleet vervangen door CAT6a bekabeling. Partner van de Gemeente Huizen en X-ICT: ICTivity heeft hiervoor de metingen uitgevoerd en de nieuwe accesspoints geleverd.

Backbone bekabeling

Door middel van het blown fiber principe is een ‘ring’ backbone bekabeling aangelegd. Het huidige netwerk bestond uit een ster van kabel. De ring is nu redundant uitgevoerd en geschikt voor uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.

Het fatsoeneren van de MER en SER hebben we gecombineerd met de werkzaamheden van ICTivity. Tijdens een weekendactie zijn zowel de switches als ook de patchkabels vervangen en de kasten zijn logisch ingedeeld en genummerd. Gemeente Huizen is klaar voor de toekomst!”

Netwerkbekabelingsprojecten worden opgeleverd incl. meetrapporten en rangeerindeling