top of page

PROJECTMANAGEMENT

Netwerkbekabeling X-ICT

Regie over het project 
Uw aanspreekpunt gedurende het hele project
 

Na gunning van de opdracht wordt er een projectleider toegewezen. Hij zal in de eerste plaats zorg dragen dat er overleg en afstemming plaatsvindt met alle betrokkenen. Alle afspraken worden vastgelegd in het projectplan.

Gedurende het project blijft de projectleider natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor alle aan de betreffende opdracht gerelateerde zaken en is X-ICT eindverantwoordelijk.

Advies en ontwerp

Onze adviseurs gaan in het kennismakingsgesprek al snel de diepte in. Zij brengen alle risicofactoren in kaart en inventariseren uw plannen voor de toekomst. Aan de hand van het bezoek aan uw locatie wordt een advies en een ontwerp opgesteld. Onze offerte is een helder plan van aanpak en bestaat uit een uitgebreid advies met veel informatie.
 

Inspectie

In veel gevallen is een inspectie van de huidige serverruimte en/of IT omgeving aan te raden. Onze consultants hebben al vele verschillende IT omgevingen gezien en kijken verder dan de serverruimte. Ook de elektrotechnische voorzieningen, koeling en de mogelijkheden tot bijv. energiebesparing worden in de rapportage opgenomen. Op basis van deze inspectie stellen we een heldere offerte op.  X-ICT kan het gehele project voor u uitvoeren; een verhuizing, upgraden of downsizen van de ruimte, zowel de inrichting van de serverruimte als het leggen van de netwerkbekabeling.

Projectmanagement

Aanpassingen die uitgevoerd moeten worden in een operationele ICT omgeving kunnen een behoorlijke impact hebben op  de beschikbaarheid van deze omgeving.

 

Het is daarom van groot belang dat er een goede coördinatie plaatsvindt vanaf het moment van orderacceptatie tot het moment van opleveren van een project. X-ICT heeft in de loop van de jaren ruime kennis en ervaring ontwikkeld voor het projectmatig aansturen van dergelijke opdrachten.

AI0A3262.jpg

Turnkey oplevering

Netwerkbekabeling en serverruimte inrichting is een zeer specialistisch vakgebied. Alles moet op elkaar worden afgestemd en in goede banen worden geleidt. Wij ontzorgen onze klanten door een project, indien gewenst, volledig turnkey op te leveren.

Software implementatie

Bij implementatie van monitoringsoftware wordt het systeem volledig operationeel en geconfigureerd opgeleverd. Onder begeleiding van onze management en beheer specialisten wordt de software geconfigureerd en u krijgt gelijktijdig een uitgebreide training.

Meet- en testrapporten

Bij certificering van onze netwerkbekabeling systemen wordt, gezamenlijk met de partners, een systeemgarantie van 15 tot 25 jaar gegeven. Voordat een garantiecertificaat wordt afgegeven dient de netwerkbekabeling volledig getest en gemeten te worden. X-ICT beschikt hiervoor over de juiste meetapparatuur.

Opleverdocumenten

Aan het einde van de laatste installatie dag, wordt het netwerk of de serverruimte opgeleverd. Hierbij gaat de projectleiding en/of engineer samen met de opdrachtgever na of alle punten conform het Plan Van Aanpak zijn uitgevoerd. Het opleverdocument wordt ondertekend en eventuele restpunten worden genoteerd op de daarvoor bestemde lijst als onderdeel van het opleverdocument. Deze lijst blijft in bezit van de opdrachtgever en kan, op basis van uw bevindingen de eerste dagen, door de opdrachtgever zelf worden aangevuld. De hieruit voortkomende restpuntenlijst dient als actielijst voor een eventuele terugkomdag. Nadat alle punten zijn afgewerkt, dient deze ondertekent te worden ter bevestiging van de eindoplevering.

Heeft u al een onderhoudscontract?


Structuur in uw netwerk houden? Zijn er regelmatig aanpassingen of uitbreidingen in uw netwerk? Dan biedt een onderhoudscontract uitkomst!

 

Het houdt voor ons niet op als wij het project hebben opgeleverd. Ook na dit (vaak feestelijke) moment kan X-ICT uw blijven ondersteunen. Voor het project worden de mogelijkheden voor onderhoud en support uitgebreid met u besproken. Een jaarlijkse inspectie is een van de vaste onderdelen van het onderhoudscontract. Wij komen dan jaarlijks bij u op locatie om de serverruimte, de bekabeling en/of de monitoringssoftware door te nemen. Wij helpen u graag om de structuur te bewaren en een optimaal rendement te behalen! Neem contact op met ons.

bottom of page