top of page

PROJECTCASE

  • Foto van schrijverxictbv

Waterschap DODelta is verhuisd naar nieuwe locatie

“Hetzelfde concept, nu nog groener, duurzamer en energiezuiniger”


Eén organisatie die wonen, werken en natuur verbindt met water. Uw waterschap zorgt voor veilig wonen, voor voldoende water voor boeren en bedrijven en voor schoon water in de stad en de natuur. Het waterschap wil daarbij samenwerken met partners en dat doen op een sobere en doelmatige wijze.


Het Waterschap beheert de watergangen in de regio, is verantwoordelijk voor de veiligheid in en om de watergangen, het zuiveren van afvalwater, het regelen van de vergunningen en het handhaven van de regelgeving. Op 1 januari 2016 fuseerde het Waterschap Groot Salland (Regio Deventer, Zwolle, Kampen) met Waterschap Reest en Wieden (Drenthe). Op 1 juli 2016 nam het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) haar intrek in een geheel vernieuwd pand in Zwolle. Het pand aan de Dokter Van Deenweg was een gebouw dat geheel naar de wensen van het WDODelta kon worden ingericht.Een bestaand pand; vanaf de bodem ingericht


Arjan van het Ende is systeembeheerder bij het waterschap en vertelt: ”Dit nieuwe kantoor is het centrum van onze organisatie, waar alles samenkomt. De mogelijkheden om van dit cascopand een eigen pand te maken bracht veel voordelen met zich mee.”


Het pand werd ingrijpend verbouwd tot een open, licht en nieuw kantoor; klaar voor de toekomst. “De eerste stap was het verzamelen van de ideeën bij de medewerkers: dit wordt het pand, wat zijn jouw wensen, hoe wil jij werken. Deze ideeën zijn voorgelegd aan de architect.” vertelt Arjan. Op iedere verdieping komen dezelfde soorten ruimtes terug. Er zijn verschillende zitjes, stiltewerkplekken en vergaderruimtes. “De hele infrastructuur in en om het pand is zo ingericht dat de mensen zelf kunnen kiezen waar zij willen werken. Iedereen heeft een eigen computer die op iedere werkplek kan worden aangesloten op het netwerk of men kan werken via de WiFi verbinding.”


Arjan van het Ende was al in dit eerste stadium bij de bouw en inrichting betrokken. Voor dit verhuizingstraject is een aanbesteding geweest. Daarna werd samen met X-ICT het concept voor de inrichting van de MER (Main Equipment Room) en de SER’s (Satelite Equipment Room) bepaald. Arjan vertelt: “We werken al vele jaren intensief met X-ICT samen op het gebied van inrichting van de MER, SER’s en de netwerkbekabeling en wilden graag het concept uit de oude situatie (oude pand aan de Dokter Van Thienenweg te Zwolle), opbouwen in onze nieuwe infrastructuur. Wij zijn zeker een jaar voorafgaand aan de bouw met de inrichting van de infrastructuur en serverruimtes gestart. We wilden met hetzelfde concept verder, maar nu groener; energiezuiniger en duurzaam!”


Verhuizing in fasen

Een verhuizing doet denken aan een activiteit voor een zeer korte periode of zelfs in 1 dag. Gelukkig had de ICT-afdeling van het waterschap een langere aanlooptijd ter beschikking en zijn door de fusie een half jaar daarvoor al een aantal vernieuwingen doorgevoerd. “Voor de fusie die op 1 januari startte hebben we al veel nieuwe implementaties uitgevoerd. We gingen werken met een nieuw domein, nieuwe e-mail omgeving, enzovoort.” vertelt Arjan. “Voor de medewerkers was de verhuizing uiteindelijk niets anders dan inloggen en weer verder werken op een nieuwe werkplek. We bouwden alles parallel op en de componenten en applicaties zijn in fases overgezet. Hierdoor hebben we nagenoeg geen downtime gehad of avonden en dagen hoeven te blokkeren.”

1 juli klaar!

Er is een uitvoerig adviestraject aan voorafgegaan; de ICT-afdeling van WDODelta wist goed wat ze wilden en wat er uitgevoerd moest worden. X-ICT was al meerdere malen in het nieuwe pand geweest, wist hoe de bekabeling moest lopen en hoe de indeling ging worden. Hoofdaannemer Van Wijnen had een duidelijke opdracht; 1 juli klaar! Arjan vertelt enthousiast verder: “Dat was een krappe planning, maar wel haalbaar. Ze zaten er bovenop! De bouw was al gepland en daar kwamen de werkzaamheden van X-ICT nog bij. Dan vraag je je wel eens af: Komt het allemaal wel goed? X-ICT heeft, vlak voordat de bouwteams verder moesten, per verdieping de bekabeling aangelegd . Daarna gingen de onderaannemers verder aan de slag.”


Samenwerking

“We hebben een zeer prettige samenwerking ervaren door alle partijen. Er was een goede harmonie tussen partijen onderling en ook met WDODelta. Wat is voorgevallen, werd samen opgelost. Op 1 juli zijn wij zonder problemen verhuisd.”

WDODelta waardeert de korte lijnen en de heldere communicatie met de mensen van X-ICT. “En dat is ook zoals ik X-ICT zie en ken.” Legt Arjan uit. “ Ze zijn praktisch ingesteld, er zijn zeer korte lijnen, er wordt even gebeld als er iets net anders loopt dan dat je verwacht. Na een belletje worden zaken snel opgepakt. Er was een goed contact en overleg met de hoofduitvoerder op de bouw. Iedereen wist wat er gedaan moest worden, van projectleider tot de engineer. Er zijn geen problemen geweest, er is geen onvertogen woord gevallen.”


Geen kopzorgen

Arjan van het Ende was naast het technisch aanspreekpunt voor X-ICT, ook actief in andere projectteams, de beheertaken op de afdeling gingen gewoon door en er was tijd nodig voor het eigen werk. Er werkten meer mensen op de verschillende afdelingen en door de fusie liepen er meerdere grote projecten tegelijkertijd. Arjan had voor het project één grote wens: ontzorgd worden. “Ik wilde me geen kopzorgen maken of het wel goed kwam. Het was dus erg prettig dat de bouw en installatie gewoon doorliep. En dat de communicatie direct en kort is: Hoe wil je het hebben? En weer door! Alles natuurlijk binnen de gestelde kaders en binnen het budget.”MER op de perfecte plek

Bij het plannen van de bouw maakte Arjan in overleg met X-ICT de keuze om de MER serverruimte op de meest ideale plaats in het gebouw te positioneren. De bovenste (vijfde) verdieping. Om de ruimte zo duurzaam en energiezuinig mogelijk in te richten, wordt gebruik gemaakt van gefilterde buitenlucht. Op deze hoogste positie in het gebouw, wordt aangezogen lucht het minst beïnvloed door omgevingsfactoren (hoe hoger de lucht, hoe schoner en koeler deze is).


Voorbeeld van duurzaamheid

Arjan legt uit waarom deze keuze is gemaakt: “Het koelen van de aanwezige lucht (conventionele koeling) kost veel energie. Met buitenlucht wordt dit veel minder; de lucht hoeft alleen maar te worden verplaatst. Overigens is het gehele pand een voorbeeld van duurzaamheid. De wens voor deze manier van koeling was voor ons dan ook vanzelfsprekend.”


Er is gekozen voor een MER, een ruimte voor de UPS omgeving en een derde ruimte tussen de twee technische ruimtes. De MER is een grote ruimte voor alle server hardware waar een temperatuur van 24 graden het meest optimaal is. De temperatuur hoeft niet ver teruggebracht te worden, als deze maar constant is. Dit is prima te koelen met de buitenlucht en zo wordt het hoogste rendement gehaald. In de tweede ruimte staan de UPS’en en de tapeunits. Hier is de temperatuur lager; ca. 20 graden. Ook hier is het belangrijk dat de temperatuur constant is: hoe constanter hoe langer de levensduur van de apparaten. De tussenruimte heeft een aanzuigrooster in de zijkant van het pand en is voorzien van filters, een kleppenstelsel en een systeem dat de luchtkwaliteit bewaakt. Deze ruimte is voor het aantrekken van de buitenlucht. De warme retourlucht wordt verzameld in een vierde, naastgelegen ruimte en afgeblazen via de speciaal hiervoor aangebrachte daksparing.


Geavanceerd automatisch kleppensysteem

Voor de drie ruimtes langs loopt een lange gang. Deze wordt door de ICT afdeling gebruikt als opslag en ook de blusapparatuur staat hier opgesteld. Tevens hangt hier het bedieningspaneel van de vrije koeling, waarmee ook de handbediening kan worden ingesteld. Naast de systemen voor de vrije koeling is er ook branddetectie geïnstalleerd. Onder andere bij pollen of bloesem in de lucht, vuurwerk tijdens oud & nieuw of zeer hoge temperaturen kan het systeem de kleppen sluiten en overgaan op de conventionele stand. Als er handmatig of automatisch veranderingen zijn in het systeem krijgt de ICT-afdeling direct per mail een melding.


In de serverruimte draaien alle applicaties die in de organisatie worden gebruikt. Er is geen outsourcing. De telemetrie voor de stuwen en gemalen worden van hieruit geheel door het waterschap aangestuurd en gemonitord. Bediening op afstand en monitoring van rioolwaterzuiveringsinstallaties loopt ook via de serverruimte. De algemene logging (over bijvoorbeeld overstorten) wordt bijgehouden en geregistreerd. Daarnaast draait ook 95% van de kantoorapplicaties in huis.


Arjan van het Ende legt uit waarom: “Wij zijn een calamiteitenorganisatie. Dit betekent dat wij in crisissituaties (bijvoorbeeld hoog water) grip willen hebben op onze ICT-omgeving. Daarom hebben wij alle ICT-componenten in huis. We willen het zelf kunnen aansturen! We maakten een geheel nieuwe inventarisatie van wat we nu nodig hadden en waar we rekening mee moeten houden bij de groei van het waterschap. Daarna is het ontwerp gemaakt. Met deze nieuwe ruimtes kunnen we ook andere partnerorganisaties (bijv. de omringende waterschappen) faciliteren en zijn we voorbereid op veranderingen en uitbreidingen.”Inrichting ICT infrastructuur

De gehele ICT infrastructuur bestaat uit netwerkbekabeling, een glasvezelring, een MER, een SER op de eerste én een op de vierde verdieping. In de SER wordt de CAT6a bekabeling voor de werkplekken gekoppeld. Tussen de MER en de twee SER’s is een redundante glasvezel verbinding aangelegd.“De bekabeling in het pand is van Brand-Rex, geheel gestandaardiseerd, alles volgens hetzelfde concept. Door het gebruik van de bestaande leidingen in de muren is gebruik gemaakt van een dunnere 10G kabel. Deze gemakkelijk te verwerken kabel valt onder garantie van Brand-Rex. Het gehele netwerk is door X-ICT gecertificeerd; in geval van storingen of verlies van snelheid komt X-ICT het netwerk doormeten en het probleem oplossen.” verteld X-ICT adviseur Jan van Gelder. “De backbone en glasvezel van Brand-Rex is de high density oplossing, deze geeft meer ruimte in de kasten.”


Noodstroomaggregaat

Tevens is er een glasvezel gelegd naar het noodstroomaggregaat. Het NSA staat buiten het pand en is geleverd door een partner van X-ICT: Bredenoord. ”De afdeling facilitair is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening en daarmee ook voor de NSA. Wij als ICT’ers zijn echter zeer afhankelijk van een goede stroomvoorziening.” vervolgd Arjan. “Wij willen graag de status weten van het NSA en wanneer er wordt getest. Dit hebben wij gerealiseerd middels een SNMP module in het NSA, hiermee kunnen we de status van het NSA uitlezen in onze StruxureWare monitoringsoftware.”


StruxureWare monitoring

Deze monitoringsoftware StruxureWare van Schneider Electric is geïmplementeerd om alle componenten uit te lezen, alarmen in te stellen en zo precies te kunnen zien wat de status van de technische componenten (o.a. de UPS, koeling, PDU’s) in de MER en de SER’s is, alsook alle UPS’en die op onze locaties staan. Inmiddels maakt de ICT afdeling een koppeling met de systemen van facilitair. “Maar de overzichten vanuit StruxureWare zijn zo duidelijk en compleet dat hier ook vanuit onze afdeling facilitair vraag naar is.”

Op de vraag of de ICT afdeling nog regelmatig in de MER werkzaam is, antwoordt Arjan: “We kunnen veel met de monitoringsoftware af. Maar we werken nog met een back-upconcept waarbij we de tapes moeten verwisselen. Een fysieke controle blijft belangrijk. Maar het is vooral erg mooi om te zien hoe het kleppensystemen werkt en hoe het in het luchtkanalen systeem gaat.”In oplossingen denken

Tijdens het voortraject en in de uitvoering ondervonden zowel Jan Steenbergen (projectleider WDODelta) als Arjan de korte lijnen met X-ICT: “Het was plezierig werken met Kees (technisch consultant), Tjarko (projectleider) en Alexander (senior engineer). Iedereen had hetzelfde doel voor ogen en samen met hoofdaannemer Van Wijnen is de klus geklaard. Waar nodig sloot X-ICT aan bij het bouwoverleg en werd er meegedacht in de planning. Er is een probleem geweest bij het leveren van een kast; een UPS paste er niet in. Ik weet dan: dat lost zich wel op. Er is direct door projectleider Tjarko een nieuwe UPS geregeld, de monitoring wordt erop ingesteld en het draait. Erg prettig dat er in oplossingen wordt gedacht; aanpakken en oplossen!”


Onderhoud en inspectie

Het onderhoud op de ruimtes en de componenten heeft WDODelta ondergebracht bij X-ICT. Bij dit onderhoudscontract wordt er, naast onderhoud en support, jaarlijks een serverruimte inspectie uitgevoerd. Geen overbodige luxe volgens Arjan: “Het is zeer prettig dat er een keer per jaar andere ogen meekijken in de ruimte. Er komt een duidelijk en eerlijk advies: dit is goed en dat kan beter. Hoe ziet de serverruimte eruit? Werkt alles zoals het bedoeld is? De logging wordt bekeken, software geupdate en we praten bij. We horen over nieuwe ontwikkelingen en er wordt veel kennis gedeeld.

Wat ik als zeer aangenaam ervaar is, dat X-ICT werkt samen werkt met goede partners. Van deze partners kennen wij ook de contactpersonen. We zagen hen in de bouwfase en we zien ze straks ook weer bij het onderhoud. Het is zeer waardevol dat we mensen over de vloer krijgen die weten hoe het hier staat en hoe het hier werkt.”

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page